van strategie naar uitvoer

Full service marketing Brusselse Poort

Winkelcentrum Brusselse Poort is gelegen in West-Maastricht, vlak tegen de Belgische grens. Het winkelcentrum wordt momenteel herontwikkeld en heeft een nieuwe en uitgebreidere functie. Het bestuur en de eigenaar willen de marketing professionaliseren en effectiever met hun marketing budget omgaan.

Strategisch Marketingplan

Aan de hand van diverse onderzoeken (o.a. Strabo, Whooz, Q&A, Kso) schreef FanWork een strategisch marketingplan waaruit o.a. naar voren kwam dat er grote kansen liggen in Belgisch Limburg. Daarmee zijn we direct aan de slag gegaan.

Focus op de Belgische klant

We weten dat deze consument voor 19% vertegenwoordigd is in het winkelcentrum en voor 26% op de digitale platformen. De Belgische consument heeft meer te besteden dan de directe omwonenden en zijn goed zijn voor bijna 1/3 van de omzet in het winkelcentrum. We weten ook dat de Belgische consument erg tevreden is over het winkelcentrum èn dat er in Belgisch Limburg geen overdekte en complete winkelcentra zijn. De komende jaren gaan wij ervoor zorgen dat de consument in Belgisch Limburg  niet meer om winkelcentrum heen kan. Dat doen we aan de hand van diverse campagnes.

Campagne opening Action

De eerste campagne is inmiddels achter de rug en de doelstellingen zijn ruim gehaald. Zo hebben hebben we met de mediacampagne 200.000 Belgen bereikt, zijn er 497 aanmeldingen voor de Belgische nieuwsbrief en hebben we online meer dan 200 nieuwe Belgische volgers. Deze campagne, rondom de opening van de 400ste Action in Nederland is slechts een klein onderdeel van wat we in 2022 van plan zijn